listy@lodz.agora.pl

Adres korespondencyjny:
ul.Sienkiewicza 72
90-318 Łódź

Telefon do dyżurnego dziennikarza:
(42) 631 60 16

Biuro ogłoszeń:
(42) 631 61 10

Dział reklamy:
(42) 631 61 62, 631 61 76

REDAKTOR NACZELNY:
Jarosław Kurski

WYDAWCA:
AGORA SA, ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa

WYDAWCA REGIONALNY:
Katarzyna Owczarek-Pukaczewska

REDAKTORKA NACZELNA GAZETY WYBORCZEJ W ŁODZI
Joanna Żarnoch-Chudzińska