Rankingowa nowość, a w niej PLO PŁ

2/13

Fot. Marcin Wojciechowski / Agencja Gazeta

Najlepszym tego potwierdzeniem jest pozycja w przygotowanym przez ''Perspektywy'' Rankingu Liceów STEM. To rankingowa nowość, a jej nazwa pochodzi od słów Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauka, technologia, inżynieria i matematyka). STEM jest hasłem powszechnie znanym w edukacji i gospodarce wielu krajów zachodnich.

W pierwszej edycji sklasyfikowano 200 najlepszych liceów STEM w Polsce. Zestawienie bazuje na trzech kryteriach. Aż 50 proc. oceny końcowej to wyniki matur rozszerzonych z matematyki, fizyki i astronomii, chemii oraz informatyki. Równy wpływ na ocenę mają wyniki matury obowiązkowej z matematyki, czyli tej zdawanej na poziomie podstawowym, oraz sukcesy szkół w olimpiadach krajowych i międzynarodowych z przedmiotów zaliczanych do STEM. Pod koniec czerwca poznaliśmy wyniki klasyfikacji.

 

14.10.2011 LODZ , INAUGURACJA ROKU LICEUM POLITECHNIKI LODZKIEJ KINO POLITECHNIKI FOT . MARCIN WOJCIECHOWSKI / AGENCJA GAZETA Fot. Marcin Wojciechowski / Agencja Gazeta

Wszystkie zdjęcia
 • Licealne dziecko Polibudy
 • Rankingowa nowość, a w niej PLO PŁ
 • Młoda szkoła 2. w Polsce
 • Zamiast dwóch pięter superszkoła
 • Święcimy i otwieramy
 • Matematycy uzdolnieni muzycznie
 • Szkolny sklepik niczym minibistro
 • Relaks? Na matach i workach sako
 • Stołówka na korytarzu
 • Kiedyś palarnia. Dziś pokój nauczycielski
 • Bez mundurków i kart ani rusz
 • Ścianka i liny do wspinania
Tematy ważne dla Łodzi
Magazyn Kuchnia
Miejsca
Tematy
Ludzie
Restauracje
Jutronauci