Paweł Gabara został odwołany ze stanowiska dyrektora naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi w czerwcu 2017 roku przez Zarząd Województwa Łódzkiego. W komunikacie prasowym napisano wówczas: „Podstawowym powodem dymisji Pawła Gabary były złe wyniki finansowe placówki”.

Uchwałę zarządu w sprawie Gabary unieważnił wojewoda łódzki Zbigniew Rau. Zarząd województwa odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podtrzymał stanowisko wojewody.

Naczelny Sąd Administracyjny dwoma prawomocnymi wyrokami uznał, że Paweł Gabara został odwołany ze stanowiska z naruszeniem prawa i w związku z tym nadal jest dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi.

Obowiązki dyrektora Teatru Wielkiego powierzono Krzysztofowi Marciniakowi. Po decyzji sądu zmieniono mu funkcję z „p.o. dyrektora naczelnego” na „zastępcę dyrektora ds. artystycznych”.

NSZZ Pracowników Kultury i Sztuki przy Teatrze Wielkim nie zgadza się na powrót Gabary. Gdyby do tego doszło, zapowiada strajk

Pozostało 83% tekstu
Artykuł dostępny tylko w prenumeracie cyfrowej Wyborczej

Wypróbuj cyfrową Wyborczą

Nieograniczony dostęp do serwisów informacyjnych, biznesowych, lokalnych i wszystkich magazynów Wyborczej