Gdzie zostanie wytyczona nowa droga rowerowa śladem dawnej kolei scheiblerowskiej?

Tomasz Stańczak
20.10.2021 18:26

Realizacja projektu wiązać się będzie z wycinką zieleni. Konkretnie 115 drzew i krzewów kolidujących z oboma etapami nowej drogi rowerowej w Łodzi.